• Your Big Data and social media solution partner
Screen Shot 2557-11-04 at 4.08.10 PM

 

บริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จำกัด ได้จัดงาน Big Data Business insight 2014 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2014 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มองเห็นภาพของการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยครั้งนี้เราได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากมาย มาร่วมให้ความรู้ อันได้แก่

 1. ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หัวข้อ Big Data trend in 2015 and what’s next? เทรนด์ของ Big Data ในปี 2015
 2. คุณ John Pradithavanij  Managing Director บริษัท Komli Media Thailand
  หัวข้อ Big Data Analytics with digital advertising world
 3. คุณ อรนุช เลิศสุวรรณกิจ Marketing Director บริษัท Computerlogy
  หัวข้อ The stage of social business evolution and customer insights with Social Media Command Center
 4. Mr.Gene Cao Senior Analyst บริษัท Forrester Research
  หัวข้อ Big Data’s Big meaning for marketing and customer brand in the age of the customer
 5. Akshay Gang Ex-Co-founder บริษัท Komli Media
  หัวข้อ Big Data and the path from insights to revenue
 6. คุณมรุต วีรวัฒนโยธิน Senior Technical Consultant บริษัท IBM
  หัวข้อ Build a Smarter Enterprise with Big Data & Analytics
 7. คุณวัชระ เอมวัฒน์ CEO บริษัท Computerlogy
  หัวข้อ 5 steps to Start Your Big Data Journey

เนื้อหาโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

Big Data trend in 2015 and what’s next? เทรนด์ของ Big Data ในปี 2015 เป็นอย่างไร?

เทรนด์ที่น่าจับตามีดังต่อไปนี้

 1. เราจะได้เห็นการนำ Big Data มาใช้จริงมากขึ้น – ก่อนหน้านี้มักได้ยินว่าเราพูดถึง Big Data กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าจะนำมาใช้ประโยชน์จริงได้อย่างไร แต่ปัจจุบันมีโซลูชั่นที่ออกมารองรับเรื่องของ Infrastructure มากขึ้น เรื่องของ Analytics Tool มากขึ้น เราจึงเห็นกรณีศึกษาของการนำ Big Data มาใช่ไม่ใช่แค่ในซีกโลกตะวันตก แต่รวมถึงบ้านเราด้วย
  ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ อาทิเช่น
  Ebay กับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างระบบ Search Engine โดยการนำ Hadoop มาใช้ และ JPMorgan นำมาใช้เพื่อตรวจสอบ Fraud
  Premier HealthCare Service  กับการนำ Big Data มาใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย
 2. Big Data บน Cloud –  เราจะได้เห็น Big Data as a Service ทั้งในรูปแบบของ Private Cloud และ Public Cloud นอกจากการ Hosting ข้อมูลแล้วยังประมวลผลวิเคราะห์ได้บน Cloud
 3. ในเชิงเทคนิค Infrastructure ของ Big Data จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และองค์กรสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต
 4. จะมีการนำเทคโนโลยีที่ Advance เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data – ไม่ว่าจะเป็น Machine Learning เรียนรู้ Pattern , ความสัมพันธ์จากที่ผ่านมาและวิเคราะห์ข้อมูลให้คำแนะนำสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นต่อไป

_DSC4992

Big Data Analytics with digital advertising world , การนำ Big Data มาใช้เชิงโฆษณา

จากเดิมที่เราจะคุ้นเคยกับการลงโฆษณาตาม Demographic อาทิเช่น เพศ อายุ สถานที่ที่อยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในยุคที่สื่อเข้าถึงคนได้มากขึ้นกว่าในอดีต เราอาจพบว่า คนวัยทำงานบางกลุ่มอาจมีความสนใจที่ตรงกับวัยรุ่นในบางเรื่องก็ได้ ดังนั้นการสนใจเพียงแค่ Demographic แล้วทำการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย Segmentation คงไม่เพียงพออีกต่อไป จึงเกิดเป็นแนวคิดที่เราควรหันมาดูที่ความสนใจ และพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีอย่าง DMP (Data Management Platform) ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางที่เก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ใช้บนโลกออนไลน์เอาไว้ และเป็นเสมือนต้นทางของข้อมูลที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถลงโฆษณาผ่านทาง Ad Network ได้ตรงตามพฤติกรรม ความสนใจ และความสัมพันธ์ของคนได้มากขึ้น

Screen Shot 2557-11-05 at 2.37.25 PM Credit Winterberry Group WhitePaper on iab.net

The stage of social business evolution and customer insights with Social Media Command Center

ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยนี้จะชอบค้นหาการรีวิวสินค้าก่อนซื้อหรือใช้บริการกันจนกลายเป็นเรื่องปกติ โลกออนไลน์จึงเป็นพื้นที่ที่แบรนด์ต้องกระโดดเข้ามาจับตา และรับฟังเสียงผู้บริโภคให้มาก ถ้าเกิดลูกค้าเจอรีวิวสินค้าของเราไว้ดี ก็ดีไป แต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมา แล้วเกิดเป็น Viral นอกจากเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อยอดขายอีกด้วย

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2006 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของแบรนด์คือการสร้าง Community สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และค่อยๆ พัฒนาไปเป็น Strategy Stage ฟังเสียงผู้บริโภคจวางแผนกลยุทธ์การวางคอนเทนต์และสื่อสาร และปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Insight and Action Stage นำข้อมูลที่ได้จากผู้บริโภคมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ Drive ให้ได้ผลลัพธ์เชิงธุรกิจอย่างแท้จริง

Social Media Command Center หรือ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลโซเชียลมีเดียมีความสำคัญอย่างไร?

Social Media Command Center เป็นโซลูชั่นที่หลายแบรนด์กำลังให้ความสนใจ โดยหลายองค์กรในต่างประเทศสร้างห้อง Command Center ขึ้นมา แล้วนำจอมินิเตอร์เข้าไปติดตั้งแล้วนำข้อมูลความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์มาแสดงในหลากหลายมิติแบบเรียลไทม์ ให้เรามองเห็นและเข้าใจข้อมูลได้รอบด้าน เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึง Insights ของผุ้บริโภค

TH3RE3

คุณสมบัติหลักๆ ของ TH3RE หรือ Social Media Command Center จะประกอบไปด้วย

 1. Data Visualization การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ดูง่าย เข้าใจได้ง่าย
 2. Real Time Monitoring ไม่ใช่การรวบรวมเป็นรายงานสรุป แต่แสดงผลออกมาแบบเรียลไทม์
 3. Quality Data ไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้น แต่จะบอกทิศทางด้วยว่าคนพูดถึงแบรนด์ในแง่มุมบวกหรือลบ ข้อมูลที่ดึงเข้ามาก็ต้องเป็นข้อมูลที่คุณภาพที่แบรนด์สามารถนำไปใช้ได้จริง

แล้วแบรนด์จะใช้ประโยชน์อะไรจาก Social Media Command Center ได้บ้าง

_DSC5089

 • Trend Watching ตรวจสอบเทรนด์ในขณะนั้นๆ เพื่อดูว่าคนพูดเรื่องอะไรกันบ้าง เพื่อนำไปทำแผน Real Time Marketing ต่อได้
 • Brand Health ตรวจสอบว่าคนพูดถึงแบรนด์และสินค้าบนโลกออนไลน์อย่างไร สามารถลงรายละเอียดได้ว่าเป็นการพูดถึงในแง่บวกหรือลบมากกว่ากัน
 • Online Campaign Measurement วัดกระแสของแคมเปญออนไลน์หรือ Viral ของแบรนด์ได้หลังจากเปิดตัวไป
 • Influencer Analysis ตรวจสอบการพูดถึงแบรนด์ของ Influencer แต่ละคน หรือจะเรียกว่าตรวจสอบ Performance ของ Influencer ก็ได้
 • Event with Live Stream เมื่อมีการจัดอีเว้นท์สามารถนำ Social Media Command Center วัดกระแสความสำเร็จของงานได้ว่ามีคนพูดถึงมากน้อยเพียงใด
 • Market Research
  • Competitor Analysis เพื่อให้แบรนด์สามารถวิเคราะห์คู่แข่ง และเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก เพื่อนำมาพัฒนาในเชิงผลิตภัณฑ์ต่อ
  • Geomapping ฟีเจอร์นี้จะทำให้แบรนด์ตรวจสอบฟีดแบ็กจากผู้บริโภค ในสถานที่ต่างๆ กันได้ เช่น ธุรกิจที่มีสาขา หรือเคาท์เตอร์ เซอร์วิส หรือดูว่ากิจกรรมที่พึ่งออก RoadShow ในจังหวัดอื่นๆ มีคนพูดถึงไหม
  • Keyword Selection ดูว่าเมื่อคนสนใจเรื่องนี้แล้ว เขาพูดถึงหัวข้อ หรือเรื่องใดต่อ หาความสัมพันธ์เพื่อนำมา Drill-down ลงรายละเอียดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกได้

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Social Media Command Center สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TH3RE หรืออีเมลมาได้ที่ hi@th3re.com

และติดตามสรุปเนื้อหาของงาน Big Data Business Insights 2014 ตอนที่ 2 ได้ที่นี่เร็วๆ นี้ค่ะ