6 เทคนิคพิชิตวิกฤตบนโลกโซเชียลมีเดีย

ในโลกออนไลน์ ทุกๆข้อความและทุกๆข่าวสารสามารถแผ่ขยายออกไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว  ตัวอย่างของแบรนด์ที่ล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียล โดยมีสาเหตุจากการขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาของผู้บริโภคที่ผนวกกับกระแสการโจมตีอย่างรุนแรงบนโลกโซเชียลมีเดีย ทำให้แบรนด์นั้นๆเข้าไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่า”วิกฤต”อย่างไม่รู้ตัว โดยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างรุนแรง ถึงเวลาแล้วที่แบรนด์จะต้องให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะวางแผนการป้องกันและจัดการกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกโซเชียล เพื่อรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

3 คุณสมบัติสำคัญของ “Listening Tools” ที่ดี

หากปัจจุบันคุณกำลังทำงานที่เกี่ยวข้องหรือต้องอยู่บนโลกออนไลน์ …คุณมีเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะมาช่วยผ่อนแรงและประหยัดเวลาในการทำงานของคุณแล้วหรือยัง? วันนี้เราขอเสนออินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของ “Listening Tools” ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยความเร็ว ความแม่นยำ และความชัดเจน โดยคุณสมบัติทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น จะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เชิญติดตามอินโฟกราฟฟิคจากคอมพิวเตอร์โลจีได้เลยครับ