• Your Big Data and social media solution partner

Google ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องอ่านซ้ำอีกครั้ง ถึงจะเข้าใจว่าไม่ได้เขียนคำว่า Google ซ้ำกันถึงสองครั้ง กับ Google Goggles

google-goggles

Application สุดอัจฉริยะชิ้นนี้สามารถติดตั้งใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Platform ของ Google คือ Android OS เวอร์ชั่น 1.6 ขึ้นไปเท่านั้น (Donut หรือ Eclair นั่นเอง) ด้วยการติดตั้งพร้อม?Tutorial?สั้นๆ ทำให้เข้าใจถึงการใช้งานที่ไม่ได้ยากแย็น แต่สุดแสนจะประทับใจ

//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Hhgfz0zPmH4

จากการทดสอบใช้งานบน Android G1 (Donut) ขอให้ความเห็นกับจุดเด่น และจุดด้อย ของเจ้า Goggles เวอร์ชั่นเบต้าดังนี้

  • ฟังก์ชั่นกล้องดูสถานที่ เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการใช้ GPS กับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ของ Google ได้อย่างลงตัว (แม้ส่วนนี้จะแอบเหมือนหลายๆ apps ที่ออกมาสู่ตลาดซักพักแล้ว)
  • ฟังก์ชั่นสแกนรูปถ่าย เพื่อหาข้อมูล เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดใน Goggles ด้วยความฉลาดที่สามารถแปลง Wording ในรูปให้กลายเป็นตัวอักษร หรือการจำองค์ประกอบที่สำคัญของรูปเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าตื่นตา ตื่นใจที่สุด
  • แม้ว่าการแปลง wording จากภาพให้กลายเป็นตัวอักษรยังไม่ลองรับภาษาไทย (ลองสแกนนามบัตร แต่ดันไปได้บัตรประชาชน) และยังหาสินค้าต่างๆ ได้ไม่สมบูรณ์มากนัก จากสแกนไป 5 ชิ้น จะได้ผลซัก 2 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับว่าสแกนอะไร)
  • จังหวะที่ระบบทำการสแกนภาพ หลังจากถ่ายรูปไปแล้ว จะมีแถบสีน้ำเงิน ม่วงๆ กวาดบริเวณภาพและแยกองค์ประกอบของภาพนั้นได้ค่อนข้างแม่นยำ ส่วนนี้น่าสนใจที่สุด ซึ่งน่าจะต่อยอดสินค้าได้อีกมากมาย

โดยรวมแม้ผลลัพย์จะออกมาได้ดีมาก แต่ก็ถือว่าเปลี่ยนเทคโนโลยีที่น่าจะเข้ามาเปลี่ยนอะไรหลายๆ ในมุมกว้าง ในอนาคตอันใกล้นี้